Self-Engineer

Bereken een buisfundering

Deze calculator is gebaseerd op de theorie van André en Norsa. Allereerst wordt berekend bij welke beasting een mast zal bezwijken. Indien dit gebeurt voordat het fundament bezwijkt, dan is het fundament sterk genoeg.Indien de fundering bezwijkt, voordat de mast het begeeft, dan is het fundament te zwak (het fundament zal nog verzwaard moeten worden).

Beschrijving mast
Beschrijving fundatie

Resultaat (0-5) :

Resultaten kleiner of gelijk aan 1.0 zijn -OK-, groter dan 1.0 zijn - niet OK-

Disclaimer

De gebruiker van deze calculator is volledig zelf verantwoordelijk voor de invoer van de gegevens. De uitkomsten uit deze calculator zijn enkel indicatief en de gebruiker kan hier geen enkel recht aan ontlenen. PowerCast aanvaard geen enkele aansprakelijkheid op welke rechtsgrond dan ook met betrekking tot de indicatieve uitkomsten van deze calculator.

Wilt u een Plaxis berekening?

Je hebt hierboven een berekening gemaakt. We kunnen een eindig-element methode berekening laten maken, met behulp van Plaxis, de standaard in Nederland voor deze materie. De grondsoort moet dan nog wel preciezer worden aangegeven. De samenvatting van de bereking geeft, kort door de bocht, het aantal graden van scheefstand na 20 jaar. Onze calculator probeert te voorkomen dat je tot in het oneindige onderzoeksvragen moet definiëren en een rapport moet kopen.